Rejestracja: +48 32 62 61 731
Godziny otwarcia:

pon.-pt.: 7:00 – 18:00

Rejestracja: +48 32 62 61 731

dr n. med Marcin Pierchała

Marcin Pierchała dr n. med. spec. ortopedii
spec. ortopedii i traumatologii, zastępca ordynatora oddziału ortopedii
chirurg Specjalistycznego Szpitala Urazowego Św. Barbary w Sosnowcu

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej z 2002 roku; tuż po stażu podyplomowym podjąłem pracę w Oddziale Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, gdzie zdobyłem niezbędną wiedzę i doświadczenie wymagane, by w 2010 roku zdobyć tytuł specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Odbyłem wiele szkoleń i staży w renomowanych klinikach w całej Europie, między innymi w Monachium, Oxfordzie, Brukseli, Berlinie, Wiedniu i Rzymie. Moja praktyka w szpitalu w Bytomiu zaowocowała obroną pracy doktorskiej na temat układu antyoksydacyjnego w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. W szpitalu w Bytomiu przeprowadzałem operacje z zakresu ortopedii i traumatologii, leczyłem operacyjnie i zachowawczo schorzenia narządu ruchu. Po 12 latach pracy w Bytomiu moje doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na zmianę miejsca zatrudnia na Klinikę Ortopedii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Ponadto od roku 2016 jestem pracownikiem i nauczycielem akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w ramach codziennych obowiązków szkolimy studentów oraz przeprowadzamy badania naukowe. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W swojej pracy wykorzystuję najnowsze zdobycze techniki oraz doświadczenie zabiegowe. Celem mojej pracy jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności ruchowej z wykorzystaniem najnowszej wiedzy medycznej. Zdrowie moich pacjentów jest dla mnie wartością najwyższą.

 
Umów się na wizytę w naszym centrum.
Zadzwoń i zarezerwuj termin.
Rejestracja: +48 32 62 61 731